மசாலா படம் நடிக்கும் மாடல் பெண் செய்யும் ஒத்திகை

அடுத்து வரும் மசாலா படத்தில் அவள் தன்னுடைய வாய்ப்பை பெருவதற் காக அவள் டைரக்டர் இடம் அவளது ஆபாச திறமைகள் அனைத்தையும் அவர் முன்னாடி செய்து காட்டுகிறாள்.