இணையதளத்தில் பேசும் என் ரகசிய காதலி

என்னுடைய காதலியின் அற்புத மான முலை கலை நீஎங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும். ரொம்ப நாட்கள் அப்பறம் கைதுபோய் இருந்த என் பூளை திருப்பி எழுப்பினால்.