திரைபடம் எட்குனர் உடன் ஒத்து கொள்ளும் தமிழ் நடிகை

ஒரு படம் பிடிப்ரிகாக வந்து இருக்கும் இந்த நடிகை ஹோட்டல் ரூமில் தனியே குளித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இவளது எட்குனர் இவள் மீது பாய்ந்து செக்ஸ் செய்தான்.