பார்ட்டி யில் குத்துகள மாக இருக்கும் நடிகைகள்

ஒரு ரகசிய மாக பிரபல நடிகர்கள் நடிகைகள் மட்டும் பங்கு ஈர்க்கும் ஒரு பார்ட்டி ஒன்றை அனைவரும் போதையில் ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி சூது அடித்து மேட்டர் போடுகிறார்கள்.