மல்லு மல்லிகா பாத்ரூமில் குளிக்கும் பொது ரகசிய படம்

இவள் பார்பதற்கு உங்கள் எதிர் வீட்டில் தேசி மங்கையை போல இருந்தாலும் இவள் இந்திய வில் ஒரு பெரிய காம் நடிகை. அவளது சிலிர்க்கும் திறமைகளை காட்டியே மயக்கி விடுவாள்.