மனைவி பின் பக்க மாக வைத்து சூது அடி

தேன் நிலவு அனுபவத்தை அனுபவிபதர்க்கு வந்த இந்த தம்பதிகள் ஹோட்டல் ரூமில் ஒரு குளிக்கும் குளியல் தொட்டியை பார்த்த உடன் அவர்களது மூடு மாறி விட்டது.