காதலனின் இனிக்கும் பூளை வெறித்தன மாக ஒத்த மங்கை a

கணவன் அவனது பூலிற்கு நல்ல வேலை இருக்கிறது என்று ஒக்க வருவதற்கு முன்னாடியே கட்டிலில் படுத்து கொடு பூளை திறந்து போட்டு நொண்டுகிறான். அப்பறம் அவள் வந்ததும்.