வெளிநாட்டு NRI பெண் என் அபர்மேன்ட்டில் வைத்து ஒத்தேன்

என் ஆபீசில் வேலை செய்யும் செக்ஸ்ய் யான சொட்டை கிளப்பும் மூடு இவள். இனால் இவளை ஒக்கமால் இருக்க முடிய வில்லை. முக்கிய மான ஆபீஸ் வேலை என்று சொல்லி வர வைத்தேன்.