மல்லு காலேஜ் மங்கையும் காம கொடூரன் காதலனும்

என்னும் வரை சிறு சிறு மல்லு படங்களை பார்த்து போர் அடித்து விட்டதா இப்போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கிற அளவிற்கு ஒரு மல்லு படத்தை பார்த்து என்ஜாய் செய்யுங்கள்.