படத்தில் நடிபதர்க்கு டைரக்டர் கேட்ட கோரிக்கை

செம்ம சூப்பர் யான ஒரு மாடல் உடலை கொண்டு இருக்கும் ஒரு செக்ஸ்ய் மாடல் பெண். படத்தில் நடிபத்தார் காக ஒரு டைரக்டர் யை அவள் அணுகுகிறாள். அப்போது நடந்த காட்சிகள்.