கொழுத பூசணிக்காய் போல தொங்கி இருக்கும் மல்லு ஆன்டி முலைகள்

விரிந்து பரந்த ஆபாச மார்புகள் கொண்டு இருக்கும் மல்லு ஆன்டி வீட்டில் தனியாக இருக்கும் பொழுது அவளது கணவனுக்கு அந்த ஒலித்து வைத்து இருக்கும் அதிசங்களை காட்டுகிறாள்.