தமிழ் நாட்டில் அடுத்த காம அடிகை இவள் தான்

தான் ஒரு காம் நடிகை யாக வர வேண்டும் என்று இவள் சின்ன வயதில் இறுதி பயிற்சி செய்து வருவதாக தெரிகிறது. தன அறையில் அவளது துண்டை அவுத்து விட்டு அவள் செய்வதை பாருங்கள்.