உன் விருபதுடன் உன்னை இன்று ஒகிறேன்

மிகவும் அவசர படும் இவளை நான் இனிமேல் துளி கோடா காடு இருக்க வைக்க மாட்டேன் எனது பூளை எடுத்து சொருவி அதில் அவளாது சாமானில் அதை சிக்கி கொள்ள வைக்கிறேன்.

செக்ஸ் பத்தி நினைத்தால் இவள் தான் வருகிறாள்

இவள் வுடலில் இருக்கும் புண்டை யும் இவளது முலை யை விட இவளிடம் இருக்கும் அந்த காம கங்கள தான் என்னை கட்டிலில் வந்து படுத்துக்கோ என்று அலைகிறது.