சூப்பர் மல்லு கேரளத்து ஆன்டி காதலனுடன் குளித்து கொள்ளும் காட்சி

மல்லு மங்கை ஒருத்தி தன்னுடைய காதலனுடன் பாத்ரூமில் இருவரும் ஒன்றாக நின்று கொண்டு அவர்களது காம புலன்களை அவர்கள் பரிமாறி கொள்கிறார்கள்.