ஒரு நாள் முழுவதும் ஆடை அணிய கொடாது பந்தையம்

இந்த காதலிஇறக்கும் அவளது காதலன் இறக்கும் ஒரு போட்டி என்ன வென்றால் இருவரும் ஒரு நாள் முழுவதும் நிர்வாணமாக ஒட்டு துணி ஆடை கூட அணியாமல் இருக்க வேண்டும் என்று.

சென்னை கணவன் நண்பன் உடன் ரகசிய கள்ள காதல் ஆபாசம்

என்னுடைய கணவன் தான் செக்ஸ் சுகம் கொடுப்பதில் அடித்து கொள்ளவே முடியாது என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தேன் நான் இவனை காண்பதற்கு வரைக்கும்.