பசங்க வந்துற போன்ரங்க சிக்கிரம் வாங்க

வீட்டுக்கு பசங்க வருவதற்கு வில்லையே தாது கவனி சிக்கிற மாக ஆபீசில் இருந்து வர சொல்லி விட்டு ஆடை களுக்கு ஒரு நாள் விடுமுறை கொடுத்து விட்டனர்.

செக்ஸ் பத்தி நினைத்தால் இவள் தான் வருகிறாள்

இவள் வுடலில் இருக்கும் புண்டை யும் இவளது முலை யை விட இவளிடம் இருக்கும் அந்த காம கங்கள தான் என்னை கட்டிலில் வந்து படுத்துக்கோ என்று அலைகிறது.