தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டே என்னுடைய மனைவி உடன் மேட்டர்

வாய் வலிக்காமல் உம்புவது எப்படி என்பது என்னுடைய மனைவி இற்கு மட்டும் தான் தெரியும். நான் தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்போது இடைவெளியில் ஒரு ஆபாச காட்சி.