பூளில் ஐஸ் கிரீம் தடவி ஊம்பும் கிராமத்து கன்னி

காலேஜ் தோழனை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் பின்வாசல் வழியாக வீட்டுக்குள் அழைத்து சுன்னியில் ஐஸ் கிரீம் தடவி ஊம்பி எடுக்கும் கிராமத்து கன்னி