காரில் பின் இருக்கையில் தங்கச்சியை படுக்க போட்டு செம்ம குத்து

என்னுடைய சூடான தங்கச்சி உடன் எனக்கு மூடு வரும் பொழுது எல்லாம் நாங்கள் ரகசிய மாக மேட்டர் போட்டு கொள்வோம். ஒரு முறை என்னுடைய காரில் வைத்து அவளை செய்தேன்.