கிரமத்து மேனகா வயல் தோட்டத்தில் அவளை முழுசாக தந்தாள்

எந்தன் காதலியை கிராமத்தில் ரகசியமான ஒரு இடத்திற்கு அழைத்து சென்று அங்கே எங்களது வெளிப்படை தேன் நிலவை நாங்கள் நடத்தி கொண்டோம். அப்போது என்ன ஆனது என்றால்.