இளம் முலை காட்டி என்னை வுசுபெதுகிறாள் இவள்

Ilam mulaiyai kaatti ival ennai usupethukiraal

காலையில் எழுந்து ரித்து சோம்பல் முறித்து விட்ட பிறகு. அவள் அப்படியே தண்டு விரலை வைத்து வுள்ளே விட்டு விளையாட ஆரம்பித்தால். ஆரம்பத்திலேயே மூடு ஈறி விடும்.  அதுவே தொடர்து இரண்டு நிமிடம் பார்த்தல் போதும் உங்களுக்கே தெரியாது உங்களது கை உங்கள் பூலின் மேல் இருக்கும்.

Comments