இவளது புண்டை சமான் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்

Ivalathu pundai samaan unakku rombavum pidikkum


பிடிச்சு மீதம் என இழூக்கா அவுங்க புரிஞ்சிட்து மெல்ல சிரிச்ாங்க. என் சுன்னிய கையில பிடிச்சு ஆஅத்ட்Vத்து பாடுவா முதலாளிக்கீர்ர தொழிலாளிதா நீயி என்றிதிடு என்னையீ பாதிதஹாங்க. அவுங்க ஜே பாறுவைல சுன்ணி மீளும் புடைக்க அவுங்க என்னிடம் உனக்கு எப்படி வீந்துமோ அப்டி என்னை போட்து பண்ணிக்கதா நான் என்ன பண்ணனும் ராமு ஸார் என்றாங்க கீண்டாலாக அதுவும் எனக்கு பிடிக்க நீங்க படுங்க நான் பண்னறீன் எங்க அவுங்க மெல்ல கதிதிலில் பரவி படுதித்ஹிட்டான்க. நான் மெல்ல அவுங்ககால விரிச்சு அதற்குள் புகுந்து அவுங்க முளைகளை சப்ப அவுங்க சுகதிதிஹில் என் தலை முதிய கோதி விட்துதிது ஸ்சா என முநக நான் அவுங்க காம்பை பல்லால் கடீசீன். வலியால் அவுங்க கதித்ஹ நான் ரசிசித்தீ மெல்ல அவுங்க முகதிதிஹி கீத்தீபொயி மீதம் நீங்க சூப்பராயிருக்கீங்க எனக்கு உங்க முகம்தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஈன்ணா உங்க கண்கள் ரொம்ப அழகு என்றதும் சிரிச்த்தீ என்னை காதலிக்கிறியாதா- என்றாங்க விளையாட்டாக நான் உங்களுக்கு கல்யாணம..

ககலினா நிச்சயம் காதாலிிசிருப்பீன் என்றீன். என் ஆணீதிதஹனமான பீச்சை கீட்திடு இப்ப மட்துமென்ன அவர் போனதும் நாம் காதலிப்போம். எங்க காலீஜ்ல என்னை பல பியர் லவ் பண்ணினாங்க. ர் ர் |நான் யாரையும் பண்ணல. ஆனா என் தோழிகள் சொன்னாங்க நிச்சயம் நீயும் யாராவதா காதலிப்பீ பாருநு- அது நீயா இருக்கடும் அப்தினாங்க நான் ஆவிங்க காதில் வாய வெச்சி மீதம்..மீதம் என இழுக்க அவுங்க சொல்லுடா எங்க நான் சுன்னிய அவுங்க துவாறத்துக்கு நீரீ வெச்சி தீய்க்க சுகதிதிஹில் மெல்ல முணக்ினாங்க. மெல்ல உள்ள வெச்சி ஆய் லாவியூ வாணி என சாதார்னு சொருகிநீன். அவுங்க ஆஆஆ என காதிதஹிட நான் அப்பாவும் அழுதிதிஹிடுடீ இருக்க அவுங்க சீதிதஹ நீராதிதஹில் அவ்வதாண்டா உள் நுழையும் வெளியேடுதித்து சொருகூடா என்றாங்க நான் சிரிச்ித்தீ அவுங்க கன்ணாதிதஹில் முதிததமிட்திதிது மெல்ல வெளியிலுதிதது சொருகிநீன். மெல்ல மெல்ல இடுப்பை ஆதிடி ஆதிடி சுன்னிய அவுங்க பூந்டையினுள் சொருக்க காம வீதனையில் அவுங்க முநக ஆரம்பிசாங்க.

. நான் அவுங்க பூந்டையில மெல்ல இடிச்சித்தீ மீதம் நான் உங்கள வாணினு கூப்பிடலாமா ஆசையாயிருக்கு எங்க அவுங்க சிரிச்ித்தீ ஈந்தா என்னையீ பண்ணிதிடீ வாணினு கூப்தா என்ன- கூப்பிடலீனா என்ன- எப்டி வீணா கூப்துதா என்றாங்க. நான் அவுங்க காதில் வாணி சூப்பரா இருக்கீங்க என் குதித்துகளை தாங்கிக்குங்க என்று இடுப்பை கொஞ்சம் மீளீ தூக்கி ஓங்கி ஓங்கி இடிக்க அவள் சுகதிதிஹில் முணக்ினாள். நான் கூதித்ஹிய குதித்துகள் அவள் அடி வயிறு வரை சென்று தாக்க புழு மாதிரி துதீதிதஹாங்க. நான் கந்டுக்காமல் வெறியுடன் இடீசீன். அவங்க வழி தாங்காமல் கால் ரந்டையும் மீளீ தூக்கிக்கிட்டு என் சுன்ணியால் குதித்து வாங்கினாங்க. நான் அவங்க கழுதிததுக்குள் முகம் புதைச்சு முதிததமிட்திதிதீ வாணி வாணி ஸ்சாவாணி என முநக நான் விடாமல் அவங்க பூந்டில ஓங்கி ஓங்கி கூதித்ஹ அவங்க முனகல் அதிகமானது. மீளும் ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணி வரமாதிரி இருக்க வாணி வருததுங்க என்றீன் அவள் என்னிடம் உளிளீயே வீடு என்றாங்க.

Comments