என்னுடியி காதலிக்கு எவளோ மார்க் போடலாம் நீங்க

Ennudaiaya kaathalikkku enna mark podalaaam neeenga

கொண்டோம் மேலே போடாமல். என்னுடைய் சாமானை எடுத்து. சோர்னாக யின் புண்டை யில் வுள்ளே அப்படியே வைத்து விட்டேன்.  அவள் புண்டை வுள்ளே விட்டு அவளே ஆட்டி கொண்டால்.  இந்த படைத்தல் நீங்கள் இந்த செக்ஸ் அனுபவதயை இவள் இந்த அளவிற்க்க் விரும்பி கொண்டு செயக்கிறாள் என்பதை மாட்டும் கவனியுங்கள்.

Comments