முலை செம்மைய தொங்கி பொய் இருக்கிறது

அவ முதல்ல கொஞ்சம் எக்கு தப்பா குலுக்குநா எணக்க்கு லீசா தோள் வழிசத்து அப்புறம் உன் வாயில வைக்கணும் போல இருக்குபா னு சொன்னீன் என் சுன்னிய வெறிக்க பாதிதஹிட்து லீசா அந்த அழகான கோண வாயால என் சுன்னிய உததிதுல வாசா அப்படியீ அவள என் மாதில சாசுத்டு அவ தாள முதிய கொதிதஹு பிடிச்சு என் இடுப்ப தூக்கி தூக்கி உள்ள வீட்தீண். அவ வாய்க்குள்ள போகும் போது ஒரு மாதிரி “பழக் போலக்ணு” சாதித்ஹம் வந்துச்சு என் மோட்டுல அவ ஏசி ஒழுக்க ஒழுக்க உம்புநா எனக்கு இன்னும் வெறி எடுதித்ஹு அவ பாவாதய தூக்கி அவ சூதிடஹு ஓட்டாயா நெருங்குநீன். விரல் உள்ளீ போக மாட்தீங்குது இன்னும் அழுதிதஹி உள்ளீ தள்ளுநீன் அப்படியீ கொஞ்ச நீராம் ஆட்டிது என் சுன்னிய அவ வாயில ஈர்ந்து உருவி அவ சூதிதஹுல சொருக்குனீன் என்ன ஒரு சந்தோசம் தைட்தாந அந்த ஓத்டைக்குள்ள அதுவும் சாப்தா உள்ள நுழையும் போது அப்படியீ ஒரு வித ஈர்ப்பு அவ மீள வந்துச்சு அந்த சின்ன வயசுல அவ மீள ஒரு வித ரோமான்ஸ் எண்ணம் எல்லாம் வந்துசுநா பாதிதஹுக்குங்க ஒரு 2 நிமிசம் பண்னப்போ ஏதீசாயா மணிய பாதித்ஹீன் 2 ஆகா போயிருந்துச்சு உடநீ சூதிடஹ விட்டு வெளியீ எடுதித்ஹு அவள ஆசா தீர போச்சா எல்லாம் பாதிதஹுட்டு கை அடிச்சு விட சொன்னீன். சில விாடில எனக்கு ஒரு வித உச்ட்தஹ ஆதஞ்சேன். இது காஞ்சி வராத உச்சம் இது 12 வயசுக்குள்ள கை அடிச்ச அனுபகவாசாலிங்களுக்கு மட்தும் தான் தெரியும் அவ சின்ன முலையா அப்பா தான் லீசா ஒரு கவ்வு கவ்விட்து பரீட்சைக்கு போனீன். அதுக்கு அப்புறம் 2 3 தாடவா அவள அது மாதிரி ஆசா தீர பண்ணுநீன். அப்புறம் முழு ஆண்டு பரீட்சை லீவுல அவ வயசுக்கு வந்தா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பலகுற சண்தறிப்பம் இல்லாம போயிடுச்சு அப்புறம் கிட்தத்ட்த 12 வருஷம் கழிச்சு இப்போ சமீபதித்ஹுல மார்சு 16 ல அவ அக்கவொட கல்யாநதிதஹூக்கு எங்க செடில படிச்ச எல்லாதித்ஹுக்கும் நாங்க எல்லாம் ஒரீ ஊர்னால பாதிதஹிறிக்க வச்சு இன்வைத் எல்லாம் பன்னிருந்தா கல்யாநதிதஹுல பாதிதஹப்போ அந்த பழைய ஒரு மாதிரியான லுக் எல்லாம் இப்போ என்ன பாதித்ஹு விதள படிச்சு ஒர்க் பண்றீனு சொன்னா இன்னும் ரொம்பவீ அழகா மூல சூதிடஹு எல்லாம் சாத போட்து குலுங்குது மண்டப்பதிதஹுல கை அடிக்காத குறையா ”பழைய ” நினைவகளொடு கிளம்பி வந்தீன் . இது மாதிரி உங்களுக்கு நடந்த நிஜமான சம்பவங்கால எழுதுங்க .. அல்லது நீங்க கதையா எழுத நினைக்கிறத நிஜமாக்க முயற்சி பண்ணுங்க . நான் என் பள்ளி வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் எனக்கு நடந்த அனுபவங்களை பாதிதஹி நீராம் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பா எழுத்துரீன் அதுவும் உண்மை சம்பவம் தான் நன்றி உங்க கமேண்ட்ச.

Comments