தொலை பேசி யில் பேசி கொண்டே விரல் விடும் டீன்

Tholai Pesiyil Pesi Konde Viral Vidum Teen Mangai

நீங்கள் ஆபாச மாக உங்களது காதலி கூட நீங்கள பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவளுக்கு மூடு வந்தால் உங்களுக்கே தெரியாமல் அவள் என்ன செய்வாள் என்று தெரியுமா. இந்த டீன் பெண்ணை போல அவளது மீள் ஆடையை கலட்டி வீசி விட்டு ஒரு கையில் தொலைபேசி யை பிடித்து கொண்டு மறு கையை எடுத்து அம்மண மாக அவளது புண்டை ஓட்டையில் எடுத்து விடுகிறாள்.

Comments