பாபிய் மங்கை கடைக்காரனிடம் பொருள் வாங்கி ஒழு கொடுக்கிறாள்

Bhabhi Mangai Kadaikaanidam Porul Vaangi Vittu Oolu Kodukkiraal

பல நாட்கள் அப்பறம் நேருக்க மாக சவுத் இந்திய ஆன்டிகள் சுன்னியில் போடும் காட்சிகளை கொண்ட வீடியோ வை பார்த்த அனுபவம் ஆகா இருக்கிறது. இந்த ஆன்டி கைடைகாரனிடம் நறைய கடனை வாங்கி விட்டால் அந்த கடனை எல்லாம் எப்படி அவல திருப்பி தருவதாக தெரிய வில்லை. அத நாலா தனது பழுது இருக்கும் புண்டை யை ஒரு நாள் கடை காரனுக்கு தந்து விட்டால்.

Comments