மூன்று பேர் காதலி முகத்தில் அடித்து உதினர்

Moonru Peyar Kaathaliyin Mugathil Adithu Uthinaar

இந்த தம்பதிகள் தங்களது செக்ஸ் வாழ்கையில் என்னும் கொஞ்சம் மசாலா வை செயர்க்க வேண்டும் என்று தனது கணவனின் நண்பனை அழைத்து வந்து செயர்த்து செக்ஸ் கொண்டார்கள். இந்த பிறகும் பூளும் அவள் வாயில் பிடித்து உம்பி உம்பி கஞ்சி யை வெளியே தெறிக்க விட வைக்கிறாள்.

Comments