இப்படி தான் சொருவுற விதத்தில் எடுத்து தான் சொருவனும்

ippadi thaan soruvura vithathil thaan eduhu poolai soruvanun

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Hot-Home-Clip-Of-Couple/video360770

.ஆனாலும் என்னால் அந்த விழாவுக்கு போக முடியாமல் போயிட்தது. பின் எங்கம்மாவும் அப்பாவும் போயித்து வந்தத்திற்கு அப்பறம் என்னிடம் எங்கப்பா அக்கா லீவுக்கு வீத்துக்கு வரச் சொன்னாதா என்றார். நானும் போகலாம்பா என சொல்லிட ஆதிதஹுதான் அந்த பீசைய்யீ விட்துதிதோம். இப்படியீ கிட்தட்திஹட்த மாதங்கள் சென்றிட என் இரண்டாம் செமஸ்டரை நல்ல படியா முடீசீன். இரண்டாம் செமஸ்டரை முடிசிட்து எங்கடா ஊவார் சுதிடஹ போகலாம்னு நினச்சீட்திறுக்க என் நண்பர் பலரும் ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்ததாக தெரிஞ்சது. காரணம் எப்பவும் இரண்டாவது செமஸ்டருக்கு அதிக நாட்கள் லீவு விடுவது வழக்கம் அதீ போலதிதஹான் இந்த சேம்ஸ்தாருக்கும் கிடைட்த்ஹது. எனக்கு எங்க ஆதிதஹைனா ரொம்ப பிரியம். அதனால அவுங்க வீத்துக்கு போயித்து வரலாம்னு.

நினைக்க என் அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த லீவுக்கு அங்க வீண்தாம். உங்க அக்கா கூபிபித்தாங்களில அவுங்க வீத்தீக்கு போயித்து வா எங்க எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்தது. ஆனாலும் அக்கா வீத்துக்கு நம்ம இது வரைக்கும் போனதீயில்லயீ ஒரு வீதிடஹியாசாதிதஹிற்கு அங்க தான் போயித்து வருவோம் என நினைச்சு நானும் வீட்டில் சரியேன சம்மதிசிட்தீண். ஒரு நாள் காலை 9 மணிக்காட்த கிளம்பி பஸ் ஸ்டாந்திற்கு பஸ்ஸில் ஈறிட்தீண். அப்பவென்று என் நண்பனிடமிருந்து மேசீஜ் வந்தது. மாப்பிலா கோயிந்தா தியீட்தருக்கு வாடா னு இருந்தது. என் நண்பன் படாதிதிஹிற்கு கூப்பிதாரான் ஆனா போக முடியாத நிலையை அவனுக்கு மேசீஜ்ஜனுப்பித்து உக்கார டிரைவர் வண்டிய கிளப்பி ஓட்டிது போனார். 5 மணி நீரா திராவல் முடிந்தது. என் அக்கா வீட்தைய் அடைந்து பாக்க கதவு பூத்தியிருந்தது. அப்போதான் அக்கா வீலைக்கு போயிருப்பாங்க என்பது நியாபகம் வந்தது. என் அப்பா கூட சொல்லாவீயில்லையீ என மனம் நொந்தித்து அக்காவுக்கு பொன் பண்ணினீன். அவுங்க வீலை செய்யுமிதம் அங்கிருந்து ரெண்டு ஸ்டாப்பிங் தள்ளி அதனால நாநீ பஸ்ஸில ஈரி.

அவுங்க கம்பெனியை அடைந்து அக்காவிடம் சாவி வாங்கினீன். பாரத் நான்வார 7 மணியாகும். சாபிபித்து தூங்கு. 5 மணிக்காட்த றீவாதி வந்திடுவா. பாதிதஹுக்க என சொல்லிட்து அவசரமா கம்பெனீக்குள்ள போயிட்தான்க. நானும் வீத்துக்கு வரவளியிலீ கடையில சாபிபிடதுதிது வீட்தையடைந்தீன். பின் உள் நுழைந்து கதிதிலில் படுதித்ஹு உறங்க ஆரம்பிதிதஹிட்தீண். கொஞ்ச நீராம் கழிச்சு என்னை யாரோ எழுப்பாரா மாதிரி இருக்க எழுந்து பாதித்ஹீன். ஆஹா ஆஹா ஓர் அழகிய தீவதை. ஆனா கையில ஸ்கூல் பீக்குடன் கணுக்கால் வரை துணியுடுதித்ஹி என்னை எழுப்பியது. நீங்க பாரத் மாமாதாணீ ஆமா றீவாதி ஆமா மாமா. நல்ளாயிருக்கீங்களா. நீங்க வருவாதா அம்மா ஈதும் சொல்லலியீ நான் சொல்லாவீயில்ல. சும்மா கிளம்பி வந்தீட்தீண். சரி அக்கா உன்னை வந்ததும் சாப்பாடா சொன்னாங்க எங்க சரி மாமா இருங்க வரீன் என்றிதிடு வீறொரு ரூமுக்குள் போயிட்தாள். அந்த வீட்டில் மொதித்தம் மூணு ரூமிருந்தது. ஒன்று என் அக்காவுக்கும் அவள் கணவருக்கும் இன்னொன்று றீவாதி ரூம் இன்னொன்று சமையலறை.

Comments