தாராளமாக விட்டுகொங்க நம்ம புண்டை தான்

Tharaala maaga vanthu vittu kondu ithu namathu pundai thaan

https://www.tnaflix.com/hardcore-porn/moaning-indian-girl/video218550

இப்போ பாரு. சீரும் செகத்தியாம இருப்பது போல இருக்கு. இந்த இரா பூந்டையை குதித்து . சுமாவின் பீச்சின் பாதிப்பு சூரீஷிந் பூலில் தெரிந்தது. எதிதஹனையோ முறை வையந்தியை ஒதிதது  இருக்கான். அதை விட இப்போது சூரீஷிந் பூல் ரொம்ப தாய்தாயாக இருந்தது. தான் மாமியாரின் பூந்டையை பார்ட்த்ஹாவுடன் சூரீஷிந் பூல் தானாகவீ விஸ்வரூம்பம் எடுதிதஹது. நாற்பதித்ஹி மூணு வயது ஆனாலும் மாமியாரின் பூண்டாய் லூசாகாவீ இல்லை. தான் வைஜாந்தியைன் பூந்டையை விட கொஞ்சம் லூசாக்க இருந்தது. தான் பூல் அளவுக்கு மீறி தடீட்தஹதால் சுமாவின் பூண்டாய் அவனுக்கு ரொம்பவீ தைதிதாக இருப்பது போல இருந்தது. விடாமல் தான் மாமியாரின் பூந்டையை ஒதிதது  கொண்டு இருந்தான். ஆடும் முளைகளை பிசைந்து கொண்டும் சாப்பி கொண்டும் மாமியாரின் கூத்தியை பாதம் பாத்து கொண்டு இருந்தான் சூரீஷ். சுமாவும் காதித்ஹி கொண்டு.

தான் இருந்தால். இவள் தான் ஒக்கும்போது காதிதது கிறான் என்று புக்கார் பண்ணினாள். இப்போது அவள் பூந்டையில் பூல் போகும்போது பெண் அளவுக்கு சுமாவும் காதிதது கிறாள். இது அவங்க குடும்ப வழக்கம் போல இருக்கு என்று எண்ணி காய்ந்த மாடு காம்பில் புகுந்ததை போல தான் மாமியாரின் பூண்டாய் வீட்ககயை தனீதித்து  கொண்டு இருந்தான். இதற்குள் சுமாவின் பூண்டாய் இரு முறை ஜூசை கக்கியது. அவள் பூண்டாய் ஜூசால் சூரீஷிந் சுன்ணி இன்னும் சுலபமாக போய் வந்தந்து. சூரீஷால் தாங்க முடியவில்லை. அய்யோ என்று காதித்ஹி கொண்டீ தான் காஞ்சியை தான் மாமியார் பெட்தாக்கதிதஹில் கொட்டினான். சுமாவும் அவன் கணவனிடம் குதித்து  வாங்கி இருக்கிறாள். இந்த அளவுக்கு காஞ்சியை அவள் பூந்டையில் வாங்கி கொண்டததீ இல்லை. சூரீஷ் கடைசி சொட்டு காஞ்சியை சுமாவின் பொந்தில் ரொப்பிவித்து இறங்கி படுட்த்ஹான். என்ஆ மாமி எப்படி இருந்தது என்றான். சுமா சொன்னாள் இப்போது புரிகிறது. வைஜயந்தி ஒக்கும் போது என் இந்த காதிதது  காதிதது கிறாள் என்று. இந்த மாதிரி உலக்கை கொண்டு பூந்டையில் ஒதிதஹால் யார் தான் கதிதஹாமல் இருப்பார்கள். ஈண் பெண் பாவம். இன்னும் தான் பூண்டாய் கிளியாமல் உங்களிடம் குதித்து  வாங்குவதீ ஜாஸ்தி.

அவள் பாவம் கதிதஹட்தும். அவளை ஒண்ணும் சொல்லாதீ. ரொம்ப தீங்க்ச் சூரீஷ். சூப்பரா ஒதிதஹீ. ஆனால் இது பொறாது. சரி இப்போ சொல்லு. மாமியாரின் பூண்டாய் எப்படி இருந்தது. போந்டடுடியின் பூண்டாய் பிக்கீகக்ரத்ா அல்லது அவளின் அம்மா பூண்டாய் இனிக்கிறதா என்று கீட்தால். சூரீஷ் சொன்னான் இருவர் பூந்டையும் இனிக்கிறது. இந்த வயதுக்கு உங்க பூண்டாய் சூப்பர். வைஜயந்தி பூண்டாய் இன்னும் கொஞ்சம் கலர். இலசு. அவ்வளவு தான் வித்தியாசம். அவள் புதையில் முடியை நல்ல திரிம் பண்ணி வைய்தித்து  இருப்பாள். நீங்க காடா வெச்சு இருக்கீங்க. அவ்வளவு தான் வித்யாசாம். மொதித்ததிதஹில் அம்மா பூண்டாய் பெண் பூண்டாய் ரெண்டுமீ சூப்பர் பூந்தைகள். சூரீஷ் தான் பூந்டைக்கு சர்டிப்பிகாதீ கொடுக்க கொடுக்க அவள் பூண்டாய் இன்னும் ஒப்பியது. நீர் கொதிதது  கொண்டு நின்றது. சூரீஷ் எழுந்துரு. இந்த தடவை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக குதித்து .

Comments