இருக்க மான புண்டை யின் வுள்ளே நல்ல நீஏலம் விட்டு

Irukka maana pundai vulle nalla aala maana neelam vittu

ஆரம்பத்தில் அவளுக்கு பயங்கார மான வெட்கம். அனால் அவளது ஆடையையும் நான் அவுத்து பிறகு அவன் என் வழியிற்கு வந்தால். புண்டை ஆட்டி ஆட்டி செக்ஸ்.  இந்த எனக்கும் இவளுக்கும் மட்டும் நடந்த இந்த ரகசிய செக்ஸ் அனுபவத்தை இப்போத்ஹு நான் உங்கள் கூடையும் பகிர போகிறேன்

Comments