கீழையும் மேலயும் என்னை அவன் எதோ செய்து விட்டான்

கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரை அவன் எனது தூளில் கை வைத்து வந்தவன். இப்போது அவனது கையை எடுத்து கீழே வைத்து அவன் என் புண்டையை விரல் விட்டு நொண்டுகிறான்.

Comments