தேசி பெனுக்கு அவளது தந்திரங்களை காட்டுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு

Desi penukku avalathu vithaikalai anaithaiyum kaatuvatharkku oru vaaippu

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Indian-Jazmin-3som/video461308

பூங்கோதை முணக்ினாள். தானாகவீ ஒரீ நிமிடதிதிஹில் உடைகளை அவிழ்தித்ஹு பொட்தால். என் வீட்து வீலைக்காரி என் முன் தான் கரும் கூத்தியை காதடிக்கொண்டு அய்யா நீங்க மட்தும் உங்க சாமானை மூடி வெச்சுக்னுமான்னு கீட்து என் பதிலுக்கு காதிடஹிறாமல் என் லுங்கியை கலட்திநாள் . நான் தான் உள்ளீ ஒண்ணும் போட்து கொள்ள வில்லையீ. அவள் கை பட்தததும் என் தம்பி நிமிர்ந்து நின்றான். அய்யோ இவ்வளவு பெரிசா உங்களுக்கு. அதுனால தான் அம்மா இதை சுதிடஹி சுதிடஹி வறாங்க. சனி கிழமை என்னை தீய்திதஹு விட்டு அங்கீ மசாஜ் பண்னும்போது ஈய் பூங்கோதை அவர் மாதிரி இல்லைதின்னு சொல்லுவாங்க. இப்பத்தான் புரியுது அவங்க சொன்ன அரதிதஹம். தமிழுக்கு பூந்டையில் எதிதஹனை மயிர் இருக்குமோ அதை விட அடர்தித்ஹியாக பூங்கோதை.

பூந்டையில் முடி மந்தி கிடந்தது. தமிழை விட பூங்கோதைக்கு பெரிய பூண்டாய். ரொம்பவும் ஒப்பி இருந்தது. வா வா என்று அவள் பூண்டாய் இதழ்கள் வாய் திறந்து கூப்பிடுவது போல இருந்தன. அந்த இரண்டு கருப்பு முளைக்ளோ தமிழ் முளைகளை விட சர்ரு பெரிசாக இருந்தன. ஆனால் அவைகள் நான்கு தொங்கின. அவள் கணவன் அந்த கொங்காகலை கண்ணா பின்ன என்று பிசைந்து இருப்பான் போல இருக்கு. அய்யா வாங்க. பாதிதஹுக்கிடுடீ இருக்கீங்க. சீக்கிரம் வாங்க. ஆப்பம் ரொம்ப சூட இருக்கு. கொஞ்சம் தண்ணி தெளிதிடஹு சூடடை குறைங்க என்று சொல்லி என் கையை பிடிதிதஹு இழுட்த்ஹால் . பாவம் அவளும் என்னைப்போல பல நாள் ஒக்ககவில்லை. அந்த தாக்கம் நான்கு தெரிந்தது. கவலை படாதீ. பூங்கோதை. சூடடை அடக்கரீன் என்று சொல்லி அவளை கையை பிடிதிதஹு அழைதித்ஹுக்கொண்டு அடுட்தஹ ரூமில் பேதில் போட்து அவள் கால்களை எவ்வளவு விரிக்க முடியுமோ.

அந்த அளவுக்கு விரிதிதஹீன். அந்த பூந்டையின் உள் பீங்க கலர் பாகம் நான்கு தெரிந்து. அவள் பூந்டையில் நீர் திவலைகள் தென்பாத்டாந. விரிந்து இருக்கும் அவள் பூந்டையில் என் பூளை சொருகிநீன். தமிழின் பூந்டையை விட அவள் பூண்டாய் ரொம்பவும் தைதிதாக இருந்தது. என் தாடியை உள்ளீ நுலைக்க கஷ்டப்பாத்தீண். என்ன பூங்கோதை இப்படி இருக்கமா இருக்கு உன் கூத்தி. உன் வீத்துக்காரன் சரிவர வீலை எடுக்க மாட்தாநா. அவள் சொன்னாள். அது பண்ணும். இருந்தாலும் சில நாள் சாராயம் குடிதிதஹுவிதிது பண்னும்போது ஈனோ தானோ என்று தான் பண்ணும். உங்களை போல தினமும் ரெண்டு தடவை ஸ்க்ரூ ஆணி போட்தா இப்படி இருக்காது. நான் என்ன சொன்னாலும் கீக்காது. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்து அந்த வீலைக்காரியின் பூந்டையில் என் நாங்கூரதிதஹைய் நாட்டிநீன். என் பூல் முழுவதும் உள்ளீ போனதும் சுவர்றில் ஆணி அடிட்தஹால் எப்படி தைதிதாக இருக்குமோ அப்படி இருந்தது. தமிழின் பூந்டையும் கல்யாணம் ஆனா போது இப்படி தான் இருந்தது. விடாமல் தினமும் ஒதிதஹதால் அது இப்போது நான்கு பாதம் ஆகி விட்தது. பூங்கோதை நீ கவலை படாதீ. உன் கணவன் பண்ண தவறியததை நான் பண்ணுகிறீன்.

Comments