பசங்க ச்சூல்க்கு போயாச்சு கதவை சாதி விளையாடலாம

Pasangal school kku pooyachu kathavai saathi pottu vilaiyaadalaama

ரெண்டு பசங்க பிறந்து விட்டார்கள். அதலாம் பார்த்தல் அரிப்பை அடக்க முடியுமா. என்னுடைய மனைவியை விட்டு அவள் புண்டை யில் பிரித்து நல்லு தடவை வுள்ளே விட்டால் தான் தான் கொஞ்ச மாவடு அடங்கும். அவளது வுடல் கட்டையை பாருங்கள் சும்மா சிலுக்கு சுமத மாதிரி காமம் அள்ளி கிட்டு வரும் இவளை கண்டால்.

Comments