ஆன்டி ஆடை கலை விளக்கிய மசாலா படம்

Aunty Aaadaikalai Vilakkiya Masala Padam

என்னைபோல ஊங்களுக்கும் தமிழ் நாட்டு ஆன்டிகள் என்றால் ரொம்ப பிடிக்குமா. முக்கிய மாக அவர்கள் ஜாக்கெட்டில் இருந்து தொங்கும் முலைகள். அப்போ பாருங்கள்.  இது உங்களுக்கு எத மசாலா படம் தான். நீஎங்கள் தூதில் இருந்தாலும் யாரைவது தூக்கி சென்று ஒக்க போடும் அளவிற்கு இந்த வீடியோ உங்கள் மூடை கிளப்பி விடும்.

Comments