இரவு மனைவியின் சிறிய முலைகளை சப்பி சுகம்

Iravu Manaiviyin Siriya Mulaikalai Sappi Sugam

நடு ராத்ரியில் திடீர் என்று தன்னுடைய கணவனுக்கு மூடு வந்து விடுகிறது. அவள் உடனே தன்னுடைய இணைய காய் கலை காட்டி கொண்டு கணவனை விட்டு வேட்டை ஆட வைக்கிறாள். அவன் சென்ற உடன் அவளது இரு முலியாகளியும் கசக்கி பிடித்து வாயை நல்ல நாக்கு போட்டு உரிந்தான்.

Comments