முலை கொஞ்சம் நல்ல தூக்கலாகவே இருக்கிறது இவளுக்கு

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Busty-Indian-Beauty-Teasing-Her-Body/video859907

எனக்கும் அந்த மாதிரி பூல் தான் வீந்தும் என்று காதித்ுக்கொண்டு இருந்தான். நல்ல வீலை நீங்க வந்தீங்க. நான் வீந்தும் என்றீ உங்களை மயக்காட்தஹான் என் முந்தானையை நழுவ விட்டு என் பாசிகளை உங்களுக்கு காட்டிநீன். மர்றவையை நீங்கள் முடிதிதஹு வித்தீர்கள். நான் தான் உங்களுக்கு தீங்க்ச் சொல்ல வீந்தும். இந்த மாதிரி ஒள் நான் வாங்கியத்ீ இல்லை. எங்க மாறுவாரி ஜாதியில் இந்த மாதிரி பொம்பிலைக்கு ஒக்கவீ விருப்பம். ஆனால் இப்படி ஒக்க ஆள் இல்லை. சோகார்பீட் பக்கம் இருக்கும் எங்க ஜாதி பொம்பிளைகள் காஜி பொறுக்க முடியாமல் காசு கொடுதித்ஹு வீலைக்காரன் டிரைவர் போன்றவர்களை கூபிபித்து ஒக்க சொல்லுவாங்க. மாறுவாரி பொம்பிளைகளுக்கு வயசு ஆகா ஆகா பூண்டாய் வெறி ஜாஸ்தியாகும். நாற்பது வயது மாறுவாரி பொம்பிளைகளை பாருங்க. உடம்பு பெருதிதஹு விடும். முளைகள் பெருதிதஹு தொங்கும். அப்படியும் ஒக்க அலைவாங்க. இப்போ பரமீசுவரன் கீட்தாண். உங்க மாறுவாரி எல்லாம் ரொம்ப மாதர்ணா இருக்கீங்க.

ஆனால் ஈண் பூண்டாய் முடியை மட்தும் ஷாவீ பண்ணாமல் அப்படியீ காடு மாதிரி இருக்கு. அவள் சொன்னாள் உங்களுக்கு தெரியாது எங்க ஜாதி வழக்கப்படி அங்கீ காதித்ியோ பலீடோ படக்கூடாது. ஆனாலும் இந்த காலதிதஹு ஆபீஸ் போகும் பெண்கள் சுதிடஹமா வழிசு போட்டுடறாங்க. எனக்கும் ஆசை தான். ஆனால் சுசில் அப்படி பண்ண கூடாது என்று சொல்லி விட்டார். நாதன் கீட்தாண். அது சரி. நான் பெண்தாதிதியை புறதிதி போடுவது அப்படி இப்படி உனக்கு தெரியும் என்று சொன்னியீ அது எப்படி தெரியும். பூஜா சொன்னாள் ஒரு நாள் மதியம் உங்க வீத்துக்கு வந்தீன். உன் மனைவி ரொம்ப களைப்புடன் படுதித்ஹு இருந்தாங்க. என்ன உடம்புக்கு. முடியவில்லையா. டாக்டரிடம் அழைதிதஹு போக வா என்றீன். அவங்க சிரிதித்ஹு கொண்டீ இது டாக்டரிடம் போகும் வியாதி இல்லை. எல்லாம் என் புருஷநால் வந்தது. ராதிதஹிறி சும்மா இருந்தால் தாணீ. ஈதோ நம்மள மாதிரி பொம்பிளைகளுக்கும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஆசை இருக்காட்தஹான் செய்யும். அதுனால நாமும் கொஞ்சம் இடம் கொடுப்போம். ஆனால் இன்கீ என்னவென்றால் எல்லை மீறி போகிறது. ஒரு தடவை அல்லது ரெண்டு தடவை ஓ.கீ. ஆனால் விடாமல் காலை மாடு மாதிரி ஈரிணா யாரால் தாங்க முடியும். சொன்னாலும் அவருக்கு புரிவது இல்லை. அந்த ராதிதஹிறி வீளையின் பலன் தான் இப்போது நான் சோர்ந்து போய் இருக்கிறீன். நல்ல வீலை இன்னிக்கி அவர் ஊரில் இல்லை. இன்னிக்கும் நீட்தஹி மாதிரி பண்ணினாள் நான் செதிதஹீ பொய்துவீன் என்றார்கள்.உங்கள மாதிரி மாறுவாரி ஆண்கள் ரொம்ப நல்லாவாங்க. ஊசி கூதிதஹர மாதிரித்தான் பண்ணுவாங்கலாம். இன்கீ என்னடான்னா சாமியானா போட இரும்பு ஆணியை பூமிழ் புதைக்க அதன் தலையின் சுதிடஹியலால் அடிப்பாங்களீ அது மாறி அடிக்கிறார். அப்போதீ புரிந்து கொண்டீன். உங்க பூலின் பராக்கிரமம்.

Comments