தேன் நிலவு சுற்றிலாவில் என் மனைவியிற்கு செம்ம சூதுஅடி

Than Nilavu suttrilaavil semma soothu adi avalukku

முதல் முறை அனுபவம்

நான் வீணும்னா தம்பி கூட இருக்கட்டுமா?’ என கீட்தால் என் அக்கா. சாரிமா நீ இங்க இருந்து தம்பிய பார்திதக்கோ… நாங்க ரெண்டு பியர் கல்யாநதிதஹூக்கு போனா போதும். என்று என் அம்மா சொன்னதும் எனக்கு இடி விழுந்தது போல் இருந்தது.நான் அருகில் ஓடிப் போய் நான் தனியா இருக்கலாம். நீங்க போயித்து வாங்க…’ என்றீன். உடநீ என் அப்பா, வீண்தாம் வீண்தாம் உன் அக்கா இங்க இருக்கட்தும். அப்போ தான் நீ ஒழுங்கா இருப்ப. வெளிய எல்லாம் சுதிடஹ போக மாட்டா என்றார். உடநீ காரில் இருந்து என் அக்கா இறங்கிவிட்தாள்.

அம்மாவும், அப்பாவும் கிளம்பியதும் ரெண்டு பீறும் வீத்துக்குள் சென்றோம். அவங்க இல்லாத இந்த ரெண்டு நாளும் நல்லா தண்ணி அடிச்சு எஞ்சாய் பண்ணனும்னு ஆசையாய் இருந்தீன். எனக்கு தனியா வீட்டிலிருந்து நல்லா தண்ணி அடிக்கணும்னு ரொம்ப நாலாவீ ஆசை. இப்போ இனி அது முடியாது என்பது புரிந்தது.தீய் தம்பிங்க வாதாரூமுக்குள் இருந்து என் அக்கா கூபிபிட்டததும் ரூமுக்குள் சென்றீன். நான் ஈற்கநவீ பியர், பிராந்தி எல்லாம் வாங்கி பீரோவுக்குள் வைய்தித்ஹிருந்தீன். பீறோவை திறந்த என் அக்கா அதை பார்தித்விதிது என்னடா இது… இதை குடிக்க தான் என்னையும் விறட்த பார்தித்ஹீயா? என சொல்லி திட்திநாள்.

சாரி அக்கா… நான் டெயிலி குடிக்கல இல்லா அக்கா? இந்த ரெண்டு நாள் தாணீ? அதன் பிறகு தொடவீ மாட்தீண். அதுவும் குடிச்சித்து வீட்டில தாணீ இருக்க போரீன். ப்ளீஸ் அக்கா… என்றீன்.குடிச்சித்து இருந்தா எக்ஸாம் யார் எழுதுவா தா? அக்கா… எக்ஸாம் இனி நான்கு நாள் தாண்டி தான். தண்ணி அடிக்க தான் எக்ஸாம் உண்துன்ணு போய் சொன்னீன். சாரி அக்கா….சரியான ஆளு தான் நீ… சரி எஞ்சாய் பண்ணுஆனா இரண்டு நான் தான். அதன் பிறகு நீ இதை தொடவீ கூடாது. சரியாதா?சரி அக்கா! தீங்காச.

பிறகு நான் பிராந்தியை கிளாசில் விட்டு அதோடு பியர் மிக்ஸ் பண்ணி அடிதிதஹீன். அப்போ அக்கா என்னிடம் இதுல என்னடா சுகம் இருக்கு? எனக்கு தெரியணும் என்றாள்.அது சொன்னா புரியாது அக்கா… குடிச்சா தான் புரியும் என்றீன்.அப்படியா….? அப்போ எனக்கும் தாத்ல் என்ன சுகம்நுநானும் பார்க்கணும்.அய்யோவீந்தாம் அக்கா…’தீய் தர போறியா இல்லியா?சரி அப்போ பியர் மட்தும் கூடி’ என ஒரு பீரை எடுதித் கையில் கொடுதித்ஹீன்.அதை ஒரு கிளாசில் விட்டு குடிதித பார்தித்விதிது அக்கா, இது கோக் போல இருக்கு தாேனா சொல்லி முழு பீரையும் குடிதித விட்டாள். இந்த டீஸ்ட் எனக்கு புடிச்சிருக்கு தா… கொஞ்சம் பிராந்தி தாதா… அதையும் டீஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறீன்… என கீட்க நானும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுதித்ஹீன்.

Comments