ஷில்பா வின் சமான் துறந்த காலங்கள்

Shilpa vin saamaaan thurnathu irutnha kaalangal ivai

பிதுசு கண்ணா புதுசு

கூப்பிட்டு, மெக்கலா உன்னை எதுக்கு வர சொன்ன தெரியுமான்னு கேட்ட. வடிவேலு சொன்னாள் உங்களுக்கு ப்லௌஸ் தாக்காணும் அதுக்குத்தான் வர சொன்ன. பத்மசிநி சொன்ன: ப்லௌஊசெஉம் தாக்காணும். ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து ப்லௌஊசெக்கு அளவு எதுநிணு சொன்ன. வடிவேலு கூசததுடான் தப்பேி எடுத்துக்கொண்டு கிட்டே போனன். பத்மசிநி அவன் கையை எடுத்து அவ மூலை மேல் வச்சு, மெஷர்மெஂட் எது வடிவெலுங்னு சொன்ன. வடிவேலு கையை தான் பசிமேலே வச்சு அமுக்கின. வடிவெலுக்கு புரிந்துவிட்டது.

எதுக்கு கூப்பிடங்கன்ணு. அவனும் அம்மா பசியை நன்ன அமுக்கி விட்டான்.அம்மாவால் தங்க முடியவில்லை. உடனே தான் னீக்தியை தூக்கி காயதி போட்டு விட்டு, வடிவேலு முன்னால் னூடெஅ நின்ன. அதை பார்த்த உடன், வடிவெலுக்கு சந்தோசம் தங்க முடியவில்லை. பணக்கார படமிசி அம்மாவி ஒக்க போறோம்ந்னு நினசவுடனே, அவன் சாமான் கிளம்பி விட்டது.. இதை எல்லாம் நான் ஜன்னல் வாஜியே பார்த்துக்கொண்டு இருந்தேன். அதை பார்க்கும்போது, என் பூண்டாய் ஜலம் ஊறியது. நான் கையை வச்சு என் பூந்டையை அமுக்கிவிட்து கொண்டேன்.பத்மசிநி பூந்டையை பதி ஸைஸ் விஜயம். நல்ல சிவப்பான பூண்டாய் அவளுக்கு. பெரிசா இருக்கும். நீளம் சுமார் 6 இஂசஸ் இருக்கும். நல்ல அடர்ந்த கருப்பு முடி பூண்டாய் சூத்திரி புள்ள இருக்கும். நான் தான் அவளுக்கு 2 மஜத்துக்கு ஒரு முறை பூண்டாய் முடியை ட்ரிம் பண்ணி விடுவேன்.

இப்போ ட்ரிம் பண்ண நாலா அச்சு. அதனால் அவ பூண்டாய் புள்ள முடி காத இருனதாதூ. அவளுக்கு காம ஆசை ரொம்ப அதிகம் ஆனதால், அவ பூண்டாய் எப்போதும் பூண் மாதிரி ஒப்பித்தான் இருக்கும்.( ரோம பீலிங்லெ இருந்ததுனாலே, அவ பூண்டாய் ஒரே ஈரமா இருந்தது. காம வெரியல், அவ பூண்டாய் லிப்ஸ் தானே திரண்டு இருந்தது. பத்மசிநி, வடிவேலு லுங்கா காயத்தினாள். அவன் உண்தேறுவிெரைும் காயதி தூக்கி போட்டால். அவன் சுன்ணி மிலிடரி கூன் மாதிரி றெஆடிய இருந்தது. பத்மசிநி அவ சுன்னியை நன்ன தடவி கொடுத்து, அதுக்கு முத்தம் கொடுத்தல். இந்தருக்கு நடுவில், வடிவேலு விடாமல் அவள் பசியை மாறி மாறி சாப்பி கொண்டு இருந்தான். கொஞ்ச தீமே பின், பத்மசிநி, மல்லக்க படுத்துக்கொண்டாள்.காலை நன்ன விரிச்சு கொண்டு.

அவள் சாமனை கட்டி கொண்டு இருந்தால். வாடுவெழுவாய் களுக்கு நடுவி வர சொன்னாள்.வடிவேலு அவ்ல் களுக்கு நடுவில் முத்தி போட்டுக்கொண்டு இருந்தான். பதமசிநி அவன் சாமனை ஞான்னிகு உருவிவிட்டு, அதை எடுத்து தான் பூண்டாய் வாசிலில் வசில். வடிவேழுவாய் உள்ளே விட சொல்லி உத்தரவு இட்டால்.வாதோவேழு மெதுவா தான் சுன்னியை அம்மாவ் பூண்டாய் குள்ளே செலுத்தினான். என்ன தான் அவ பூண்டாய் பல சுன்னிகளை பார்த்து இருந்தாலோஉம், வடிவேலு சுன்ணிக்கு முன்னால் அவ பூண்டாய் ரொம்ப சின்னதா இருந்தது. வடிவேலு அவன் சாமனை அம்மா கூடிக்குள்ளே விட ரொம்ப கஜ்ட பட்டான். கொஞ்சம் கோஞ்சிம அவன் சோமன் புள்ள பத்மசிநி பூந்தைக்குள்ளே போய் விட்டது.

Comments