இளம் டீன் மானகை வுடல் சுத்தி காட்டுகிறாள்

Ilam teen vudalai suthi kaatukiraal ival

முதல் முயற்சி

தலை வாரிக்கொண்டு ,ரூம்-உளிளே வந்தவள் ,நான் படுத்திற்ருப்பதை பார்த்திததுவிட்டு, கிசந்-இல் இருந்தத அம்மாவிடம்அம்மா..அண்ணன் பாரும்மா இன்னும் தூண்கிக்கிட்டிருக்கான்…அவனை எந்திரிச்சு வெளியே போச் சொல்லும்மா…நான் ட்ரெஸ் மாத்த்க்கணும்என்று கட்த்னால்.என் அம்மாவும் கிசந்-இல் இருந்துகொண்டாஎயாே…அவன் நைட் லேட்-ஆ தாண்டி வந்டதான்…அசந்டது தூங்கரன் போல ஈறிருக்கு, நீ பாட்டுக்கு ட்ரெஸ் மாதித்து ,சீக்கிரம் கிளம்புடி ,தீமே-ஆகுது என்று சொல்லவும், என்னை ஒரு வினாடி பார்த்திதத என் தங்கை,நான் தூங்குவதை நினைத்ததுக்கொண்டு ,முஹத்த்க்கு பௌடர் பூசினாள் பின் நான் தூங்குவதை, உறுதி செய்துகொள்ளும் விதமாகஅன்ன…அண்ணா’ என்று அழைத்ததால்.நான் தூங்குவது போல கண்ணை மூடிக்கொண்டு படுத்திருந்தேன்.

பேட் ரூம் கதவை சாத்திவிட்டு ,அண்ணன் நன்றாக தூங்குகிறான் ,வேறு யாரும் இல்லை என்று உறுதி படுத்திக்கொண்டு ,தான் தாவநீயை தான் தோளின் மேலிருந்து எடுத்து இறக்கி, பின் பக்கமாா கொண்டு சென்று, இடுப்பில் சொருகி இருந்த, இன்னொரு முனையை உருவி ,பக்கட்தில் இருந்த சேர்-மேல் போட்டுவிட்டு,இரு காஹாளயும் பின்னால் கொண்டு சென்று, துக்-உஹாலி ஓவோன்றாக கலாட்டா ஆரம்பித்துதால். தாவணியை எடுத்த் விட்டதும் ‘க்கும்’ என்று ரோஸ் கலர் ஜாக்கேட்ட்-இல் அவளது முலைகள் தெரிந்ததத்து .ஜ்யாகெட்-க்கும் கீழெ ஒட்டிய வயிறு,அவள் தன்னுடுய ஜ்யாகெட்-இ தான் இரு காஹாளயும் பின்னால் கொண்டு சென்று ,கலாட்டா முயற்சி செய்யும் போது,அவளது முலைகள் இன்னும் முன் தள்ளி, நிமிர்ந்த்தத்து. ஒவ்வொரு துக் ஆஹா காலத்தியவள் தான் ஜ்யாகெட் –இ, காலை மெளஎ தூக்கி காலத்தும் போது, அக்குலில் ,சிறு முடிகள் தென்பட்டது…வோ..வெள்ளை நிற பிர-வில் எஅவளவு அழதாக ஈறிருக்கிறாள் என் தங்கை,பிர வீண் கீல் எலாஸ்டிக.

கரந்து சரி செய்தவள்,திரும்பவும் என்னை ஒரு முறை பார்த்திததுக்கொண்டு,கீழெ குனிந்து, பாவாடை நாத முடிசை டெதி ,இழுத்துவிட, அந்த மஞ்சள் நிற, பூப்போட்ட பாவாடை ,அவளது காழுக்கடியில் சுருண்டு விழுந்தது,,,விழுந்த பாவதயை, கையிலேடுக்க கீழெ குனிந்த போது….ம்ம்..முலைகளை நெருக்கி டைட்-ஆஹா பிர போட்டிருக்கிறாள் போலும்,சுமார் ரெண்டு இன்ச்-க்கு முலைப்பிளவு தெரிந்தது…ஆஹா என்ன அருமையான முலைகள் ஆரெஂஜ் பலன்கள் போல் , பார்க்கும்போதே எச்சில் ஊறியது.[தங்கை பிர-வாய் துவைக்க காலத்திப்பொதும்போது என்ன ஸைஸ் என்பதை தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் ]. பாவாடையை அவிழ்த்த்தாவுடன் ,அவள் முழு நிர்வாணமாக நிர்ப்பாள் என்று நினைத்திருந்திாஎன்,அேமாதிறிவித்டால் உளிளே ஒரு வெள்ளை நிற பாவாடை கட்டியிருக்கிறாள்,இப்போது முன்பை விட அவள் சிறிய பூசனிக்காய் சூது, தான் மெஅடு பள்ளங்களை கட்டியது .

இப்படி அப்படி திரும்பி ,தான் உடல் அழகா , கண்ணாடியில் அவளே பார்த்திதது ரசித்ததுவிட்டு,உள் பாவாடை& பிரவுடனாஎ நடந்து ,ஸெல்ஃப்-இல் துவைத்து ,மதித்தித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ப்லூ-பாவாடை ,தாவணி-வைட் ஜ்யாகெட் எடுத்து, ஒவ்வொன்றாக அணிய ஆரம்பித்துதால்.இதையெல்லாம் பார்த்திதுகொண்டிருந்த எனக்கு ,எஅதோ ஒரு உணர்ச்சி எஆர்ப்பட்டு, சுந்ணி தலை தூக்கி நிமிர்ந்து ஆடியது. ஸ்கூல் யூநிஃபார்ம் போட்டுக்கொண்தவள் ,கண்ணாடியில் அப்படிஉம் இப்படிஉம் திரும்பி ,உடைகளை சரி செஅத், வெளியே பிோாக திரும்பியவள், பக்கட்தில் ஜக்-இல் இருந்து தண்ணீரை என் முகத்தில் தெலிக்க…….திடுக்கிட்டு எழுந்து பார்த்திதால்.

Comments