இந்த வாட்டி உன்னை சரியாக ஓக்கிறேன்

intha vaatti unnai sariyaaga okkiren unnai naaan

https://www.tnaflix.com/asian-porn/Advanced-Pussy-Touch-Massage/video1872357.

மசாஜ் மேட்டர்

விவகாரம் வீறு மாதிரி போகும். அப்புறம் வருட்த்ஹப்படாதீ. யோ வருட்த்ஹபபடபொரது நான் இல்லை. நீ தான். வா உனக்கு வீட்து வைக்கிறீன் தினமும் ராதிதஹிறி பூளை உருவிகிட்து புடவையை தூக்கு தூக்கணு கூத்தி நக்க வரவீ இல்லை. அப்போ காதிரீன் பாரு நான் யாருன்னு. இந்த காவீறி கூத்தி இனிமீ சும்மா கிடைக்குன்னு கனவு கூட காணாதீ. இருவருக்கும் இந்த பிடிவாதம் மூணு நாள் இருந்தது. தினமும் ஒதிதஹீ பழகிப்போன பிரகாசாதிதஹின் பூல் கூத்தி இல்லாமல் தவிட்தஹது. காவீறிக்கோ எது இருக்கோ இல்லையோ தினமும் கூத்தியில் குதித்ஹு வாங்க வீந்தும். அது இல்லை என்றாள் தூக்கமீ வராது. இந்த பொருளாதாரதிதஹில் ஆடிமட்த வீட்டில் தினம் எந்தர்தைமெண்ட் இது தான். பிரகாசாமாவது பகலில் வீலைக்கு போய் விடுகிறான். காவீறி அப்படி இல்லை. பகலில் படுட்த்ஹால் கூத்தி அரிப்பு தாங்க முடியவில்லை. தினமும் இரு முறை குதித்ஹு வாங்கி காஞ்சி குடிதிதஹ கூத்தி சும்மாவா இருக்கும். விரல் விட்டு கூடஞ்சாலும் அரிப்பு அடங்கவீ இல்லை. யானை பசிக்கு சோழ பொறி போல. கூத்தி வீதனை தாங்காமல் காவீறி தவிட்த்ஹால். சரி. இன்னிக்கி ராதிதஹிறி பிடிவாதாட்தஹைய் விட்டு ணாமலீ கூத்தியை காததி அவரை ஒக்க சொல்லணும் என்று முடிவு எடுதித்ஹால். அவனுக்கு பிடிட்தஹ மீன் கோளம்பு வைய்தித்ஹு அவனுக்காக காதித்ஹு இருந்தால். பிரகாசாதிதஹின் நிலையும் அதீ. எதிதஹனை தடவை கை முதிதி அடிட்தஹாலும் கூட அந்த சூடு குறைய வில்லை. இன்னிக்கி அவள் காலில் விழுந்தாவது ஒதிதஹு விட வீந்தும். மீளும் இன்னிக்கி பணமும் கிடைதிதஹு விட்தது. கொஞ்சம் பூவும் அழுவாவும் வாங்கி கொண்டு வந்தான். காவீரியோ வாய் மூடிய பூந்டையுடன் பிரகாசத்துக்காக காதித்ஹு கொண்டு இருந்தால். அவன் பூவையும் கொடுதித்ஹு அழ்வாவையும் கொடுதித்ஹு அசடு வழிந்தான். காவீறி மீன் குழம்பு போட்து அவனை மஜா பண்ணினான். சாப்பித்தார்கள். படுட்திஹார்கள். யார் முதலில் ஆரம்பிப்பது என்று கௌரவ பிரச்னை. பூல் தோர்ட்த்து. பூண்டாய் வென்றது. பிரகாசம் அவளை நெருங்கி கததிப்பிடிதிதஹு சாரி கண்ணு. அடுட்தஹ முறை நாநீ உன்னை கூடுதி போகிறீன் என்று சொல்லிக்கொண்டீ அவளின் முளைகளை கசாக்கினான். பாவம் நீங்க. பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்படும்போது நானும் அப்படி நடந்து கொண்டு இருக்க கூடாது. இது இல்லாமல் எவ்வளவு கழ்தம் தெரியுமா என்ற சொல்லி அவனின் பூளை கொதிதஹாக பிடிட்தஹால். அவ்வளவு தான். அடுட்தஹ நொடி. இருவரும் அம்மானம். கருட்த்ஹ ஒரு அடிக்கு பூல் ஓட்டை ஏன்கீ ஏன்கீ என்று தீடுகிறது. காஞ்சிபுரம் இட்லி போல வீங்கி இருக்கும் கூத்தி அந்த பூளை பார்திதஹு வா வா வந்து என்னிடம் புகுந்துகொள் என்று கூபிபிட்டது. ஶீப் மாரியுள்ள அந்த கரும் முளைகள் தன்னை யாருமீ கவனிக்க மாடிதார்களா என்று தலையை தூக்கி பார்திதஹு கொண்டு இருந்தன. காவீரியின் கால்களை பிரிதித்ஹு அகண்டு இருந்த அந்த கரும் கூத்தியின் வாசலில் தான் பூளை உரசீனான். முதலாளி கார் சாதித்ஹம் கீட்தவுடணீயீ கூர்க்கா.

Comments