என் சாமானில் அவன் நிலைதான் என் கூதியை கிளிதான்

en samanil avan nulaithaanen koothiyai avan kilithaan

சுக மான ஒரு வழியை கொடன்னு இருக்கும் செக்ஸ் அனுபவத்தில் நானும் எனது கேர்ள் பிரண்டும் செயர்த்து கலந்து கொண்டு ஒத்து அனுபவிக்கும் அனுபவத்தை பாருங்கள்.  அதுவும் என்னும் கிக்கு ஆகா இருக்க வேண்டும் என்று அவளை நான் வெளியே அழைத்து சென்று இயற்கை யாக அவளை போட்டு அனுபவித்தேன். அவள் புண்டையும் நான் நினைத்த மாதியே கிளிந்தாது.

Comments