செக்ஸ் பண்ணுவதில் இந்த அளவிற்கு வெறியா

https://www.tnaflix.com/fetish-videos/BDSM-sub-India-Summer-body-wax-covered/video1578955

என்ன பண்ணுவது என்று தெரியவில்லை. அழுகை கூட வந்தது. சீதிதஹியின் சொந்தக்கார பையன் 8211 முருகன் என்று அவன் பெயர் 8211 அக்கா கவலை படாதீங்க. எங்க ஊவார் அருகில் தான் இருக்கு. நான் பஸ் ஸ்டாந்தில் வண்டியை போட்து விட்டு தான் வந்து இருக்கீன். நீங்கள் எங்க வீத்துக்கு வந்து இரவு தங்கலாம். நாளை காலை எப்படியும் நிலைமை சரியாகும். உங்களை முதல் பஸ்ஸில் ஈட்தஹி விடுகிறீனென்றான்.அவருக்கு முழு விழாயம் சொல்லாமல் நாளை வருகிறீன் என்று சொன்னீன். முருகன் நல்ல உயரம். நல்ல கருப்பு. ஆள் பார்க்க நல்லா இருந்தான். தாலுக்கா ஆபீஸில் வீலை . ஊரில் அப்பா அம்மாவுடன் இருக்கிறான். கல்யாணம் ஆகா வில்லை. அவன் வீத்துக்கு போனோம். அவன் அப்பா அம்மாவும் ஒரு கல்யாநதிதஹூக்கு போய் இருக்கிறார்கள். மாலை வந்து விடுவார்கள் என்றான். தீரச் மாதித்தி கொண்டோம். . பொதுவாக பீஸிக்கொண்டு இருந்தோம். அப்போது பொன் வந்தது. அவன் அப்பாவும் அம்மாவும் வெளியூர் போனவர்கள் பஸ் இல்லாததால் வர முடியவில்லை. மறு நாள் காலையில் தான் வருவார்கள். இரவு சாப்பாடு பண்ணுகிறீன் என்றான். நாநீ பண்ணினீன். இருவரும் சாப்பிடோம். நான் கீட்தீண். பொதுவாக மஞ்சள் நீராத்டூ விழாவுக்கு பெண்கள் தான் வருவார்கள். அதுவும் நீ கல்யாணம் ஆகாதவன்.

நீ ஈண் அந்ட்ஹை என்றீன். அவன் வினோதமாக கீட்தாண். மஞ்சள் நீராத்டூ விழா எதுக்கு நடட்த்ஹாறாங்க. பொண்ணு வயதுக்கு வந்தாச்சுன்னு விளம்பர படுட்த்ஹாறாங்க. ஈண் விளம்பர படுட்த்ஹாறாங்க தெரியுமா- இவளை கத்டிக்க வா வா கத்டிக்கிட்து குழந்தை குட்தி பேதிதஹுக்கலாம் வா வா என்று அழைக்கறாங்க. அவளை யார் கத்திப்பா. என்னை போல கல்யாணம் ஆகாதவன் தாணீ கத்டிக்க முடியும். உங்கள மாதிரி கல்யாணம் ஆகி வருடகாணாக்கா புருசனொத தினமும் படுக்கறவானளுக்கு அங்கீ என்ன வீலை. அவன் இப்படி சொல்ல சொல்ல என் பூந்டைக்குள் அரிப்பு அதிகம் ஆனது. நீர்ரு இரவு சீதிதஹி வீறு வெறுப்பு ஈட்தஹி விட்டு இருக்கிறாள். இன்று இரவு போய் ஒக்கலாம் என்ற தீட்டம் பனாலாகி விட்தது. அவன் அப்படி சொல்லும்போதீ அவன் லுங்கிக்குள் இருக்கும் தாடி பெருதிதஹது நல்ல தெரிந்தது. நான் கொஞ்சம் தைரியட்தஹைய் வர வளைதிதஹு கொண்டு முருகா நீ சொல்றது சரி தான். எங்களை மாதிரி தினமும் கணவான்களோட படுக்கறவங்களை விட உங்கள் மாதிரி கல்யாணம் மாற்க்கெட்தில் இருப்பவங்க தான் வரணும். நீங்க ரெடியாதான் இருக்கீங்க. இப்போ உன் லுங்கியை பார்ட்தஹாலீ தெரியுது. கல்யாநதிதஹூக்கு எது மிக முக்கியமோ அதுவும் இப்போ தாயார் நிலையில் இருக்கு. பார்ட்தஹாலீ தெரியுது. . இவ்வளவு பெரிசா வைய்தித்ுக்கொண்டு இன்னும் நீ சும்மா இருக்கியீ. நான் இப்படி பசியாக் பீசியத்ால் அவன் சாமான் இன்னும் நான்கு புதைதிதஹு கொண்டது. வீறு என்ன பண்ணுவது. கம்பு இருக்கு. நாத ஓட்டை இல்லையீ என்றான். எனக்கு அவன் அப்படி பீசுவது ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஒரு முன் பின் தெரியாத பெண்ணிடம் ரொம்ப ஈசியாக ஜே பீசுகிறான் .

Comments