ஆசிரியர் முலைகளை பிடித்து கசக்கி கொடுக்கும் தண்டனை

Aaasiriyar Mulaikalai Pidithu kasakki Kodukkum Thandanai

ஒரு டியுசின் நில் எல்லாரும் சென்று விட்ட பிறகு ஒரு பெண் மாட்டும் என்னும் யோசித்து கொண்டே இருந்தால். அவளுக்கு தண்டனை கொடுபதாக் எண்ணி அவளது முலைகளை ஆசிரியர் பிடித்து கசக்கினான். ஆனால் அவள் அந்த சுகத்தை அனுபவித்து கொண்டு சிறிது என்னும் சேட்டை கலை செய்ய அவள் சம்மதம் தந்தாள்.

Comments