அடித்து அடித்து என் மேலேயே அவன் தெறிக்க விட்டான்

Adithu adithu avan nalla en meelaye avan therikka vitaan

கஞ்சி கொட்டும் பொது அவளுக்கு எவ்ளவு வேண்டும் என்று ஆவலாக இருக்கிறாள் என்று பாருங்கள். என்னுடைய கஞ்சி என்றால் அவள் நாக்கை தொங்க போட்டு கொண்டே இருபால்.  நானும் அவளது தேவைக்கு எத மாதிரி நான் தொடர்து தெறித்து கொட்னே இருப்பேன் அவள் மீது ஆக.

Comments