ஒத்து கொண்டே நல்ல பழகிக்கலாம்

Oothu konde iru konjam kooda niruthi vidaathe

சுக்கு என்ன சொல்ல போறாள் என்று பன்னீரும் மர்ற ரெண்டு பூந்தைகளும் ஆவலுடன் காதித்ஹு கொண்டு இருந்தனர். சுக்கு சோணனா உனக்குள் நூதித்ஹுக்கு நூறு மார்க். ஆனால் நான் முதல். மூணாவதாக சாக்குவின் பூந்டையில் நீ எப்படி உழுது தண்ணி பாசுகிறாய் என்று பார்திதஹு விட்டு தான் உனக்கு சர்டிபிகீதிடும் சன்மானமும் கொடுப்பீன். பன்னீர் சொன்னான் ரொம்ப தீங்க்ச் அம்மா. நீங்களும் உங்க பிரெண்ட்சும் பாக்கட்தஹான் போறீங்க. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. உங்களிடம் இருந்து தாராளமாக சன்மானம் நிறைய கிடைக்கும் என்று. சரி. நீ களைதிதஹு போய் இருப்பீ. அந்த பீரிட்ஜில் இருக்கும் மாசாவை எது. மூவரும் கொஞ்சம் குடிக்கலாம் என்றாள். அவன் எடுதித்ஹு கொடுதித்ஹான். முப்பெரும் கூத்திகளும் மாசா குடிதிதஹு மஜா பண்ண தயாராக இருந்தார்கள். சுகுமாரி வீறு விதமாக எண்ணினாள். நாம் இருவருக்கும் இடையில் படுதித்ஹோம். சாக்குவும் பரமுவும் நினைப்பார்கள் நாமீ ஜாஸ்தியாக ஒதிதஹு விடுவோம் என்று. பாவம். அவர்களும் எஞ்சாய் பண்ணாதிதும் என்று எண்ணி தான் எழுந்து கொண்டு அவர்களை நெருங்கி படுக்க சொல்லி விட்டு பன்னீர் இந்த தடவை நீ பரமுவையும் சற்குணதிதிஹையும் மாறி மாறி போட்து கடைசியில் பரமுவின் பூந்டையை ரோப்பு. நான் அருகில் இருந்து அந்த பூந்தைகள் பாடும் பாட்டை பார்திதஹு ரசிக்கிறீன் என்று சொன்னாள். கிரிக்கெட் விளையாதிதில் அடுட்தஹ இன்னிங்க்ச் தொடங்குவது போல் பன்னீர் இப்போது

அவன் ஈட்டியை அந்த பரமுவின் குழியில் இறக்கினான். போன தடவை போலவீ சாக்குவின் கூத்தியில் பன்னீரின் விரல்கள் விளையாடின. பன்னீர் வீலையை காட்டினான். சுகுமாரியின் கூத்தியை விட பரமுவின் கூத்தி பன்னீரின் பூளை கவ்வி பிடிதிதஹு கொண்டது. கீக்கவா வீனும் பன்னீருக்கு. தான் பழம் எல்லாம் கூடுதி போலீஸ் காரியின் பூந்டையை ஒரு வழி பண்ணி கொண்டு இருந்தான். பீய் இடி போல பூந்டையில் வாங்கினாலும் பரமு சாக்கு போல கதித்ஹ வில்லை. பன்னீரின் பூழுக்கும் கூதித்ஹின் வீக்கதிதஹுக்கும் ஈர்பா தான் பூந்டையை விரிதித்ஹு நெருக்கி கூண்டியை தூக்கி கொடுதித்ஹு அந்த இரும்பு ராடை தான் உள் வாங்கிக்கொண்டாள். சாக்குவோ பன்னீரின் விரல்களை மயங்கி ஜூசை வெளியீ கொண்டுள் வந்தால். ஒருவன் இருவர் கூத்திகளை ஒதிதஹுக்கொண்டும் விரல் விட்டு குடைந்து கொண்டு இருக்கும்போது பார்க்கும் கூத்தி சும்மா இருக்குமா. அல்லது சும்மாதான் இருக்க முடியுமா. சுக்கு பூண்டாய் வெறி தாங்காமல் சாக்குவின் அருகில் போய் தான் விரலையும் பன்னீர் விரல்களுடன் சீர்திதஹு உள்ளீ விட்டு தான் அருமை சிநீகித்தி சாக்குவின் பூந்டையை ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தால். விரலுக்கு மட்தும் வீலை கொடுதித்ஹால் பொருமா. ஈற்கநவீ சாக்குவின் கூத்தி ஒள் வாங்கி நாதிதஹு நடவு பண்ணும் நிலம் போல கோச கோச என்று இருக்கிறது. இப்போது ரெண்டு கூத்திகள் பாடும் பாட்டை பார்திதஹு கொண்டு இருக்கிறது.

Comments