நீ தூக்கு மதத்தை நான் பார்த்துகிறேன்

Nee thooki kattu mathathai naan paarthukiren

https://www.tnaflix.com/blowjob-videos/Thick-Hairy-Indian-Slut/video921657

Tamil Pundai

ஒரு சொட்தூக் கூட வரவில்லை. என் தம்பி விரைப்பாக இருந்தான். பிறகு நான் மறு புறம் திரும்பிக்கொண்டு மெதுவாக என் தம்பியை பூலைட்தஹான் கெஞ்சிக் கூதிதஹாதி வழிக்குக் கொண்டு வந்தீன். ஒரு சில சொட்டு மூதித்திரம் தான் வந்தது. பிறகு திரும்பி அவள் வாயில் வீட்தீண். அவள் ஸீ உப்புக்காரிக்கிறது என்றாள். ஆனால் அதைத் துப்பாமல் சாப்புக்கோத்டிக்கொண்டு ரசிதிதஹுக் குடிதிதஹால்.பிறகு அவ்வப்போது நானும் அவிலுக்குக் கொடுப்பதுண்டு அவளும் எனக்கு கொடுதித்ஹால். இதன் அடுட்தஹ கட்தஅம்தான் இன்னும் சுவாரசியமானது. ஒரு நாள் வழக்கம் போல நான் மூதித்திரம் குடிதிதஹு விட்டு அவளுக்கு வாய்க்குள் ஆழமாக முதிததம் கொடுதித்ஹீன். முதிததம் என்னமோ வழக்கமானதுதான் என்றாலும் மூசாவுக்குப் பின் முதிததம் என்பது புதிது. அவள் இன்றைக்கு என்னவோ உங்கள் வாய் வீதிடஹியாசமான ருசி யாக இருந்தது என்றாள். நான் சிரிதித்ஹுக்கொண்டீ இன்றைக்கு முதல் முதலாய் உன்னுடைய மூதித்திரட்தஹைய் நீயீ ருசி பார்திதஹிருக்கிறாய். என்னுடைய எச்சிலும் சீர்ந்ததால் இன்னும் ருசியாகி விட்தது அவ்வளவுதான் என்றீன். அவளுக்கு வெட்கமாகி விட்தது. ஆனால் ருசி கண்ட பூனை சும்மா இருக்குமா- அப்புறம் அடிக்கடி இவ்வாறு அவளுடைய மூசாவை என் வாய் வழியீ ருசி பார்ப்பாள். பிறகு இருவரும் பாத் ரூம் வரை செல்ல சோம்பழ்பாட்துக்கொண்டு படுக்கையிலீயீ என் வாயில் மூசா ஊர்ர ஆரம்பிட்தஹால். அது இன்னும் பாடு ர் ஆகா இருந்தது. இப்படி ஆரம்பிதிதஹுதான் காக்டேயிலில் போய் நின்றது. இது நீங்கள் வழக்கமாக நினைக்கும் காக்டேயில் இல்லை. மீளும் படியுங்கள். நானும் என் மனைவியும் அவ்வப்போது தண்ணியதிப்பது பழக்கம். தண்ணி என்றாள் பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பாத்தில் பியர் வாங்கி வருவீன். நான் முக்கால்வாசி சாப்பிடுவீன். அவள் கொஞ்சம் கம்பெனி கொடுப்பாள். அதாவது கொஞ்சம் பியர் சாப்பிடுவாள். நாங்கள் மூசா வழக்கம் ஆரம்பிட்தஹ பின் ஒரு நாள் பியர் வாங்கி வந்தீன். ஒரு வாய் பியர் சாபிபிடடா பின் திடீரென்று ஒரு ஆய்தியா தோன்றியது. பீரில் மிக்ஸ் செய்ய கொஞ்சம் மூசா கொடுடீ என்று கீட்தீண். அவள் கொஞ்சம் பிகு பண்ணிக்கொண்டு பிறகு எப்படிக்கோடுப்பது என்று கீட்தால். நான் ஜஸ்ட் பியர் கிளாசை அவள் கூத்திக்குக் கிளீ பிடிதிதஹுக்கொண்டு இதில் கொஞ்சம் மூசா வீடு என்று கீட்தீண். அவள் பியர் இருந்த டம்ளரிளீயீ மூதித்திரம் பெய்ய ஆரம்பிட்தஹால். கிளாஸ் வழிந்ததும் நிறுதித்ஹினால். நான் மிக்க ஆசையுடன் பியர் மூசா காக்டேயிலைக் குடிதிதஹு முடிதிதஹீன். பிறகென்ன பியர் சாப்பிடும்போதெல்லாம் காக்டேயில்தான். இப்படியீ கொஞ்ச நாளில் என்னிடம் காக் தெயில் கீட்க ஆரம்பிட்தஹால். நானும் வனசனையில்லாமல் அவள் கிளாசில் மூதித்திரம் பெய்ய ஆரம்பிதிதஹீன். இப்படியே இருவரும் எஞ்சாய் பண்ணிக்கொண்டிருந்தபோதுதான் வினை அவள் ஆக்கள் உருவதிதஹில் வந்து சீர்ந்தது. எங்கள் குடும்ப கல்யாணம் ஒன்றுக்குச் சென்றிருந்தோம். அவள் அக்கா உம் வந்திருந்தால். ஆண்களுக்குத் தனி அறையும் பெண்களுக்குத் தனி அறையும் கொடுதிதிஹிருந்தனர்.

Comments