பார்த்து வுள்ளே இறக்கு மாட்டிக போகுது டா

Poolai eduthu paarthu vulle irakku maattika pooguthu daa

காம சுத்திர வை நான் முதல் பாடம் மட்டும் பார்த்து விட்டேன். அதை அவள் மீது பைத்து கொண்டு அனுபவம் செய்ய போகிறேன். என்னுடைய உருண்ககாய் பூளை வெளியே எடுத்தேன் எடுத்தும். இனிமேட்டு வுள்ளே தெரிந்து கஞ்சி பெல்சி கிட்டு அடிக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய பூல் சொன்ன பேச்சை கேட்கவே கேட்காது.

Comments