மனைவியின் குளியல் காட்சிகளை பதிவு செய்த கணவன்

Manaiviyin kuliyal kaatchiklaai ragasiya maaga padam edutha kanavan

மாணவி குளிப்பதை பார்த்து கொண்டே அந்த வீடியோ வை நினைத்து கொண்டு கை அடித்து கொடன்னு இருக்கும் கணவர்னல் ஊரில் நறைய பெயர் இருக்கிறார்கள். அதிலும் இவளை போல சொக்க வைக்கும் வுடல் மேனி யை கொண்டு இருக்கும் காடு கட்டை யை சும்மா விடுவாத. வுடலில் எல்லா அம்சங்களும் இவளை காணும் பொது அள்ளுகிறது. இந்த வீடியோ வை பார்த்த பிறகு தான் இவளது கணவனுக்கு என்னும் இவள் மீது ஆகா வெறி என்னும் அதிகம் ஆகும்.

Comments