இவளவு பெரிய தடி யை சுன்னியில் சொருக முடியமா

Ivalavu Periya Thadiyai Sunniyil Soruga Mudiyumaa

இந்த காமோகன் தடி யை போல நான் இன்னும் வரை ஒரு பெரிய தடி யை பார்த்ததே இல்லை. அவன் சுன்னியில் விடுவதற்கு முன்பு வாயில் விட்டு பயிற்சி செய்து கொள்கிறாள். மெல்ல நிதானமாக அவன் தடியை பிடித்து உம்பும் கைசியை பார்க்கும் பொழுது இதை போல தடிமன் ஆகா இருக்கிறதா என்று நான் பார்த்து கொண்டேன்.

Comments