நம்ம ரெண்டு பெயரும் செஞ்சதை யாரிடமும் சொல்லாதே

Namma rendu peyarum senjathai nee yaaridamum sollathe


அகிலா மாமியின் தொங்கும் அந்த நாலு கிலோ பாசிகளையும், பார்ட்த்சாரதி கோவில் மடப்பள்ளியில் தரும் அந்த தோசை போல பெரிசாககவும், திருவல்லிக்கீணி ரத்னா கபீ சோலா பூரி போல பூரிதித்ஹு இருக்கும் அவள் பூந்டையை பார்ட்த்ஹாவுடன், பரிமாலா மாமியும் தான் ரவிக்கைக்கு விடுதலை கொடுதித்ஹால். என்ன வினோதம் இது. நாற்பதை கடந்த அந்த இழ வயது கிழவிகள் அம்மானமா ஒருவர் பூந்டையை மர்றொருவர் பார்திதஹு கொண்டு இருந்தார்கள். ஈற்கநவீ ஊறி இருந்த அந்த காம நீரால், அவர்கள் பூண்டாய் கருப்பு முடிகள் பல பல என்று இருந்தன. முதல் அடி எடுதித்ஹு வைய்ட்த்ஹது அகிலா மாமிதான். பரிமாலா மாமியை படுக்க வைய்தித்ஹு அந்த பெரிய பூந்டையை அமுக்கி, பூண்டாய் மயிர்க்களை கோதி விட்டு, அந்த பெரிய ரெண்டு பூண்டாய் இதழ்களையும் சீர்திதஹு பிடிதிதஹு செல்லமாக அழுதித்ஹினால்.

அய்யோ அகிலா என்னடி பண்ணறீ. ஏன்கீ இருக்கரீண்னு கூட தெரியலாதி. இன்னும் பண்ணுதி என்று கண்கள் சொருக்க பரிமாலா மாமி சொன்னாள். அடுட்தஹ நொடியீ அகிலா மாமி, பரிமாளாவின் தீர் வாராய் போன்ற அந்த பெரிய கால்களை அகடட அந்த மெகா பூந்டையில் வாய் வைய்தித்ஹு சப்பினால். என்னதான் இந்த இளம் கிளவிகளுக்கு வயசு ஆனாலும், அவர்கள் பூண்டாய் நீரை சொரப்பத்தில் குறைவீ கிடையாது. அகிலா மாமி பரிமாளாவின் மாமியை நக்க ஆரம்பிட்தஹதுமீ, பரிமாலா மாமியின் பூண்டாய் வெடிதிதஹது. அகிலா மாமி அந்த உப்பு கலந்த நீரை சாப்பு கொட்டி அருந்திவிட்து, அந்த பெரிய பூண்டாய் இதழ்களை பிரிதித்ஹு, தான் நாக்கை உள்ளீ செலுதித்ஹினால். அகிலா மாமிக்கு பூண்டாய் மட்தும் பெரிசு இல்லை.

நாக்கும் கூட நீளம். பரிமாளாவின் பூண்டாய் அடி வரை அகிலா மாமியின் நாக்கு போச்சு. கொஞ்சம் நாக்குவாள். பின் பூண்டாய் மீட்தைய் நாக்குவாள். பூண்டாய் முடியை இலுப்பாள். திரும்பவும் நாக்கை உள்ளீ விட்டு அந்த பீங்க கலர் பகுதியை நாக்குவாள். ஒரு கையால் பரிமாளாவின் பூந்டையை பிடிதிதஹு கொண்டு நாக்கும்போதீ, தான் மறு கையால் தான் பூந்டையை குடைந்து கொண்டு இருந்தால். பரிமாலா மாமியின் சூடு பாதிதான் குறைந்தது. அகிலா போரும்தி நாக்கு போட்தது. ஆனால் இந்த நிலையில் நாக்கு மட்தும் போறது போல இருக்குடி. சரி. நீ பாடு. நானும் உன் பூந்டையை நக்கி கொஞ்சம் சூடடை தனிக்கிறீன் என்று சொல்லி அகிலா மாமி நாக்கியத்தை போலவீ, பரிமளாவும் அவள் பூந்டையை நக்கி அகிலா மாமியின் ஜூசை குடிதிதஹால். இருவருக்கும் வெறி கொஞ்சம் குறைந்தது. ஆனால் முழுவதும் அடங்க வில்லை. இருவரும் ஒக்காந்து கொண்டார்கள். ஈண்டி. பரி.

பொருமாதி என்றாள். பரிமாலா மாமி கொஞ்சம் போய் கோவதிதஹுதான், ஈண்டி உனக்கோ உன் பூந்டைக்கோ அறிவு இருக்காதி. பாதி கூட முடியவில்லை.பொருமான்னு கீக்கிரியீ. உடநீ அகிலா மாமி சாரிதி. எனக்கு தெரியும்ி. உன் பூண்டாய் சூடு தனிய எதிதஹனை நீராம் ஆகும்ன்ணு. பரிமாலா மாமிக்கு நிஜமாகவீ இப்போது கோவம் வந்தது. ஈண்டி கூறு கேட்டவளீ. என் கூத்தி சூடு தனிய எதிதஹனை நீராம் ஆகும்ன்ணு சொல்றியீ. உன் கூத்தி என்னடி வாழ்ந்தது. சூடு தநிஞ்சதாடி இப்போ.

Comments